COLOFON Op Pad is een uitgave van de ANWB en verschijnt in 2012 op 5 januari, 23 februari, 5 april, 15 mei, 28 juni, 16 augustus, 27 september en 22 november. REDactieADRES Redactie Op Pad, Wassenaarseweg 220, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, (088) 269 22 22, www.oppad.nl. Schitterende ijstongen, kloven met gletsjerrivieren, kleurrijke hete bronnen en lava. De Kjalvegur-trektocht in IJsland staat in de schaduw van de Laugavegur. Minder druk, meer genieten. En zo hebben we het graag. IJsland net even anders Volgende keer Op Pad 7 verschijnt op 27 september VERCORS, Frankrijk Prachtig sneeuwschoen wandel en op een kalksteenplateau. CAP DE CREUS Het Spaanse schiereiland Cap de Creus voert door het dromenland van Dali: smalle wandelpaden, romantische zandstrandjes en grillige rotsen. COL OP, COL AF Kort voor de eerste sneeuw valt, zijn de Franse Alpen op hun best voor fietsers. Stille wegen, spetterende kleuren en vaak prima weer om te klimmen. SÄCHSISCHE SCHWEIZ Het ‘Zwitserland van Saksen’ is zonder meer één van Duitslands wandeljuwelen. Ideaal ook met kinderen in de herfst. 98 98 6 - 201 6 - 2012 TEST LICHTE B-WANDELSCHOENEN We testen wandelschoenen die tussen A en B zweven. REDactie EN PRODUCTIE Hoofdredacteur Matthijs de Winter Eindredacteur Sjiva Janssen Redactie techniek Tjeerd Visser, Gijs Loning Redactie toerisme Nanda Raaphorst, Petra Strijdhorst Redactieassistent Esther Vigneron Oppad.nl Jan Mark Moquette Vorm geving Veronica Concept Design Cartografi e Cartographics Uitgever Vincent van der Meys Marketing Dick-Jan Otter, Mira de Graaff-Wagter, Joyce Visser Productie Pieter van der Harst Lithografi e Veronica Litho Druk Corelio Printing, Erpe Mere (België) AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Jonathan Andrew, Alex Buschor, Robert Eckhardt, Bert Gorissen, Noes Lautier, Tom van der Leij, Ariënne Megchelsen, Rogier van Rijn, Marjolein van Rotterdam, Margriet Spangenberg, Daan Vermeer, Frank van Zwol. INFORMATIE Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen, bezorging en bestellen (niet kosteloos) van reeds verschenen nummers/artikelen (tot maximaal één jaar na verschijningsdatum), kunt u contact opnemen met ANWB Contact Center: 088 - 269 22 22. Zij zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 20.00 uur, zaterdag tussen 8.30 - 17.00 uur, zon- & feestdagen gesloten. Zie ook www.anwb.nl/contact. ABONNEMENTEN Op Pad verschijnt 8 maal per jaar. Een abonnement kost per kalenderjaar € 45,35 voor ANWB-leden en € 47,95 voor niet-leden. Het abonnementsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Abonnementsgeld wordt berekend over de resterende maanden v/h jaar. Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend. Deze variëren van € 7 voor België, € 9 voor Europa tot € 11 voor de rest van de wereld. AANMELDEN EN OPZEGGEN U kunt zich aanmelden via het ANWB Contact Center: 088 - 269 22 22, via www.anwb.nl/webwinkel, direct op www.oppad.nl of via de antwoordkaart in dit blad. Abonnementen kunnen worden opgezegd, telefonisch via het ANWB Contact Center: 088 - 269 22 22, schriftelijk via het adres ANWB Contact Center, postbus 93200, 2509 BA Den Haag of via www.anwb.nl/contact. Abonnementen die zijn aangegaan voor de duur van een jaar kunt u opzeggen tegen het einde van het abonnementsjaar met een opzegtermijn van een maand. Indien u niet opzegt, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur. U kunt gedurende deze verlenging op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De wijze van opzeggen kan mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch. Proefabonnementen en cadeauabonnementen stoppen automatisch na de overeengekomen proeftijd. ANWB BV, uitgever van Op Pad, legt van haar abonnees/ klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees/klanten te informeren over relevante producten en diensten van ANWB BV en haar onderdelen. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan ANWB, t.a.v.: Afdeling Marketing Communicatie, o.v.v. WBP, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag. ADVERTENTIES ANWB Media, advertentie afdeling, Postbus 93557, 2509 BA Den Haag. Opgeven advertenties/tariefi nformatie: (088) 2697701; fax (088) 2696511; adverteerdersinfo@anwb.nl; www.anwb-media.nl. Accountmanager: M. Waaldijk, mwaaldijk@anwb.nl. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. OVERNEMEN Het overnemen van welk deel van de inhoud van dit tijdschrift dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. © ANWB 2010 VERANTWOORDELIJKHEID De redactie verricht zijn taak op basis van een redactiestatuut. Alleen wanneer dat uitdrukkelijk staat vermeld, geven artikelen of passages in artikelen de mening en/of het inzicht van de ANWB weer. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, desondanks zijn fouten niet te voorkomen. Daarom kan er geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen. Haglöfs is de kledingsponsor van Op Pad. issn nummer 0168-3845 Foto Ernst Kremer Foto Kees Swart Foto Erik van de Perre Pagina 25

Pagina 1

Interactieve e-tijdschrift, deze magazine of PDF is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van web vakbladen.

Op Pad 6-2012 Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication