GEMAAKT DOOR HENK MUIJS Johan: ‘De Wieden zijn volledig gevormd door de mens, door het winnen van turf ontstaan de weren (vaarten) en ribben (legakkers) waar het veen lag te drogen tot turf. Door de grote hoeveelheid water ontstaan hierboven de prachtigste Hollandse wolkenluchten. In dit beeld komen voor mij alle kernelementen van de Wieden naar voren: water, rietkragen, hooilandje en de Hollandse wolken. Een mooie balans tussen kleur en licht, met prachtige lijn de diepte in.’ 1 2 GEMAAKT DOOR LEONARD KETTING Johan: ‘De Wieden kenmerkt zich ook door de vele waterplanten, zeker nu de waterkwaliteit goed in de gaten wordt gehouden komen planten als krabbescheer, pijlkruid, gele plomp en waterlelie weer veelvuldig voor. Dit beeld trok mij vooral door de drie werelden (denk aan Escher): boven water de prachtige wolkenlucht, refl ecterend in het water, op het water de vormen en kleur van de gele plomp en onderwater de onderliggende bladeren. Het beeld lijkt omgekeerd, door het water heen wordt ons een blik omhoog gegund… heel pakkend!’ 48 6 - 2012 Portretfoto’s Johan van der Wielen, www.schoffie.eu. OP PAD ACADEMY Pagina 11

Pagina 13

Voor maandbladen, online handleidingen en club bladen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw vakbladen.

Op Pad 6-2012 Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication